Knjigovodtsvene Usluge

Duo M Plus pruža računovodstvene usluge

Računovodstvo

 • Dvojno knjigovodstvo za DOO, preduzetnike, udruženja, sindikate, skupštine stanara
 • Izrada svih kalkulacija za maloprodaju, veleprodaju, ugostiteljstvo i proizvodnju
 • Vođenje trgovačkih knjiga (KEPU, DPU, KPO)
 • Blagajnička evidencija
 • Obračuni zarada, prijave i odjave radnika
 • Kompenzacije, cesije, ustupanja, faktoring
 • Pružamo knjigovodstvene usluge nerezidentnim licima
  • italijanskim državljanima
  • slovenačkim državljanima
  • makedonskim državljanima
  • turskim državljanima
  • ruskim državljanima
 • Uslužno izrađujemo završne račune i šaljemo ih putem aplikacije APR-a
Duo M Plus pruža usluge poreskog savetovanja

Poresko Savetovanje

 • Identifikujemo poreske rizike i mogućnosti za poresku optimizaciju.
 • Procenjujemo situaciju i potrebe svakog klijenta.
Duo M Plus pruža usluge poslovnog savetovanja

Poslovno savetovanje

 • Pružamo kako savetodavnu, tako i operativnu pomoć u procesu dobijanja subvencija, kredita i dozvoljenih minusa.
 • Osnivamo privredna društva, preduzetnike i agencije u APR-u i Poreskoj Upravi.
 • Vršimo sve izmene u APR-u kao što su prodaja firmi, ustupanje firmi, likvidacije, pravna sledbovanja iz preduzetništva u DOO kao i ostale izmene.